STC Stari vrh d. o. o.

Sv. Lenart, 1. 3. 2018

 

Na Starem vrhu se bo še smučalo!

Z uspešno razrešitvijo desetletnega gordijskega vozla finančnega lizinga, ki je bremenilo nosilca turistične dejavnosti na Starem vrhu, podjetje STC Stari vrh d. o. o., se odpirajo nove perspektive za razvoj zimskega in po novem tudi letnega turizma v regiji.

Podjetje STC Stari vrh d. o. o. je 28. 2. 2018 s pomočjo loškega gospodarstva ter Občine Gorenja vas – Poljane in Občine Škofja Loka poravnalo drugi obrok v višini 720.000 € ter izpolnila vse pogoje iz sporazuma.

Dne 29. 9. 2017 je podjetje STC Stari vrh d. o. o. z upnikom HETA ASSET RESOLUTION d. o. o. sklenilo izjemno pomemben sporazum o zaključku lizinških pogodb, s katerim se v celoti odkupujejo obveznosti po vseh lizinških pogodbah, sklenjenih v letih od 2005 do 2008.

STC Stari vrh d. o. o. je v začetku oktobra 2017 izpolnil prvi sklop pogojev iz sporazuma za razpolaganje z vso opremo na smučišču, ki je omogočal izvedbo sezone 2017/18, ter posledično dosegel umik stečajnega predloga, ki ga je 7. 7. 2017 na sodišče vložila upnica HETA .

Sklenitev sporazuma je predstavljala odločilni mejnik v dolgoročni stabilizaciji smučišča tako za podjetje STC Stari vrh d. o. o. kot za Občini Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka, ki sta kot solastnici smučišča intenzivno podpirali potek pogajanj za podpis sporazuma ter v drugi fazi izvajali aktivnosti za pridobitev sredstev za poplačilo drugega obroka v višini 720.000 €.

Viri financiranja projekta:

Opis Prodaja vozovnic
(5-letno obdobje)
gospodarstvu na Loškem
Sponzorstvo
gospodarstvana Loškem
Vložek
Občine Gorenja vas – Poljane in Občine Škofja Loka
Skupaj
1. obrok 95.707,76 € 31.200,00 € 60.000,00 € 186.907,76 €
2. obrok 87.671,23 € 37.200,00 € 180.000,00 € 304.871,23 €
2. obrok dokapitalizacije 400.000,00 € 400.000,00 €
2a – stroški tekočega poslovanja (vzdrževanje) in nujna dela pred začetkom sezone 36.529,68 € 35.000,00 € 71.529,68 €
Skupaj 219.908,67 € 103.400,00 € 640.000,00 € 963.308,67 €

 

Sredstva so zagotovili (po abecednem vrstnem redu)

DIFA, tlačna livarna in obdelava ulitkov d. o. o., Domel d. o. o.,  FILC d. o. o., GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d. o. o., Jelovica d. o. o., KNAUF INSULATION d. o. o., LTH Castings d. o. o., Marmor Hotavlje d. o. o., Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Škofja Loka, Polycom d. o. o., TOPOS HOTAVLJE, d.o.o..

Tomaž Trobiš
v.d. direktorja STC Stari vrh, d. o. o.


    Vse pravice pridržane 2017 © STC Stari vrh d.o.o.